၂၁.၁. ၂၀၂၀ ရက်​နေ့မှ ၂၂.၁. ၂၀၂၀ ရက်​နေ့အထိ Taxila Institute မှ ဆရာ ဦးရဲပြည့်သူ ကျင်းပပြုလုပ်​သော “Intermediate Leadership & Capacity Development – ILCD” Training”

Comments are closed.