၂၀၂၃ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ)သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား/သူ(၉၀)ဦး၏စာရင်းအားထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။