၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပင်လုံ) တွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပခဲ့သော 1CST, 2CS, 2CT,3CS, 3CT, 4CS , 4CT and DCSC သင်တန်းစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၏ အောင်စာရင်းများအား ယနေ့ (၁.၁၁.၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။