မဏ္ဏိုင်လေးရပ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒများအား  အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများစနစ်ကျရေး၊ မှန်ကန်မြန်ဆန်မှုရှိစေရေး၊ ဘက်လိုက်မျုမဖြစ်စေရေးနှင့် တရားမျှတမှုရှိစေရေး၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အခွင့်အရေးတန်းတူဖြစ်စေရေးတို့အတွက် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအချုက် မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ SOP များစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နေမှုအားသိရှိနိုင်ရန် အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလည်းကောင်း ဝန်ထမ်းများအားလုံး သိရှိစေရေးအတွက် (15.9.2023) ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ) အစည်းဝေးခန်းမ၌ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည် ။